יהודה לוי על הגישור בסכסוך הרופאים המתמחים

יהודה לוי על הגישור בסכסוך הרופאים המתמחים