קורס גישור עסקי/מסחרי /נדלן

השאירו פרטים ונשוב אליכם

 גישור עסקי/מסחרי /נדלן

מהו גישור עסקי:
 • זהו  גישור לכל דבר ועניין.
 • כל שלבי הגישור וכל כלי הגישור תקפים – ואף ביתר שאת.
 • הצדדים לקונפליקט ואו לסכסוך הינם עסקים – לצורותיהם.
 • נושאי הסכסוך הינם מהותיים , (עו"ד מעורבים - ראיה משפטית ברקע.)בד"כ המושאים המעורבים בו הינם:  כספים, מאבקי שליטה, חלוקת הון , רכוש, הצבעה, חלוקת עבודה , סמכויות וכד'.
 • המעורבות הרגשית - קיימת - אם כי פחות מוחצנת ויותר בשליטה.

מטרות:

 • הקניית ידע על דרך השתלבות הגישור בעולם העסקי.
 • למידת דרכי התערבות גישוריות במצבי סכסוף עסקי.
 • למידת הייחודיות והכלים הנדרשים לגישור עסקי.

מבנה הקורס:
42 שעות לימוד, ב- 7 מפגשים שבועיים, כל מפגש בן 6 שעות לימוד אקדמיות.

תכני הלימוד:

 • היכרות עם הגישור העסקי - תוכני מול גישור תהליכי, מהו גישור עסקי ?, מה הייחודיות שלו ?, עקרונות בסיסיים של גישור בסביבה תחרותית, טקטיקות במו"מ, פטלוגיות במו"מ
 • הבנת הפן המשפטי - מי הם הלקוחות ?, מושאי הסכסוך העסקי, מחלוקת עובדתית, מחלוקת משפטית, כסף, מוניטין, שמירת לקוח, כלים ומיומנויות הנדרשות לגישור עסקי, גישור מהו"ת, שלבים בגישור העסקי, נושאים ואינטרסים, תבנית משפטית, הסכמות ומחלוקות.
 • מלכודות והתנגדויות בגישור העסקי - עו"ד בחדר הגישור, רתימת עו"ד לשיח של אינטרסים בשונה משיח זכויות וחובות, הכרת כפתור החולשה שלי, מגשר מאפשר מול מגשר מתערב, הבדלי תרבות, פער כח, השתתפות בגישור כטקטיקה לרכישת מידע, זיהוי האינטרסים המשותפים, אינטרסים יחודיים ודירוגם.
 • תפקידי המגשר בגישור העסקי - תפקיד המגשר בגישור עסקי, תפקיד העו"ד והאינטראקציה שבניהם, הפעלת מומחים, מבוא לבוררות –גישבור מבוא, הסכמי ביניים, ניסוח הסכם סופי ומורכבותו, הדרך ליצירת גישור עסקי.
 • סוגי הסכסוך והחוקים הרלוונטים - כתיבת הסכם, כתיבת הסכם ביניים, חשיבות הסנקציה, הסדר סודי סופי, דחיית/מחיקת תביעה, אתיקה, ניסוח הסדר סופי, סיום הסכסוך. 

שיטות הלימוד
קורס הגישור העסקי של גומא בנוי כך שיאפשר למידה דרך כמה מישורים, תוך שימוש בטכניקות מגוונות: הרצאה תיאורטית, דיון ורב שיח, הדגמה, תרגילים ומשחקי תפקידים. שימוש בטכניקות הלימוד הללו מבטיח למידה חוויתית ומלאה, ויכולת להפנים וליישם את החומר הנלמד באופן מלא.

תנאי הסף: 
סיום קורס גישור בסיסי.

תעודה:
בסיום כל קורס תעניק גומא תעודת סיום קורס גישור עסקי, לכל משתתף שעמד בחובות הקורס (נוכחות חובה 85%).