דף הבית   >   קורס גישור   >   מגשר מאמן

מגשר מאמן - סילבוס

מס'

פרטי נושאי הלימוד

1

פתיחה ומו"מ

 • פתיחת קורס
 • גישור- הכרות אינטואיטיבית
 • הגדרת מו"מ
 • משא ומתן – תרגיל
 • הכרות עם סוגי מו"מ: תחרותי ומשתף
   

2

מבוא לישוב סכסוכים ולגישור

 • הקונפליקט
 • תכנון וביצוע מו"מ משתף – מודל שבעת העקרונות
 • ADR - מוסדות חלופיים לפתרון סכסוכים

3

כניסה לגישור

 • הגדרת הגישור
 • מאפייני  הגישור ויתרונותיו
 • הגישור בישראל.
 • שלבי הליך הגישור – סקירה כללית
 • שלבים ראשונים בהליך: הכנה לגישור, פתיחה
 • הכנה לסימולציות

4

הצגת הסכסוך 

 • עקרונות הצגת הסכסוך ע"י הצדדים.
 • מבוא להקשבה אקטיבית
 • טכניקת השיקוף
 • אמפטיה מול סימפטיה

5

זיהוי ומיפוי נושאים ואינטרסים – חלק א'

 • מבוא לשלב זיהוי ומיפוי אינטרסים
 • הקשבה אקטיבית – מבוא לשאלת שאלות
 • מחסומי הקשבה
 • סוגי פגישות ככלי עבודה בגישור

6

זיהוי ומיפוי נושאים ואינטרסים – חלק ב'

 • מיפוי הסכסוך לנושאים
 • עבודה עם מפות גרפיות למיפוי הסכסוך
 • הקשבה אקטיבית – שאלת שאלות – תרגול והעמקה
 • הקשבה אקטיבית – ניסוח מחדש ומסגור מחדש

7

סגנונות גישור

 • טכניקות לזיהוי אינטרסים - תרגיל מסכם
 • הגישור בשניים.
 • התערבות המגשר בתוכן ובתהליך.
 • אסכולות גישוריות שונות
 • מקומו של עורך הדין בגישור

8

סוגיות ואתיקה בגישור

 • מידע סודי בגישור
 • התמודדות עם פערי תרבות וכוח
 • ניטרליות המגשר.
 • אתיקה של מגשרים.
 • הכרת החוק והתקנות.

9

יצירת אופציות לפתרון

 • יצירת פתרונות לסכסוך
 • עקרונות החיפוש היצירתי
 • טכניקות לחשיבה יצירתית בגישור
 • המגשר כמציע פתרונות ובגישור
 • הערכת ובחירת הפתרונות

10

הסכם וסיום הגישור

 • מעבר מהסכמות להסכם
 • הסכם גישור – סוגי הסכמים
 • תרגול כתיבת הסכם
 • סיום הליך הגישור

11

כוחות בולמים(עפ"י התפיסה האימונית)
היכרות עם הכוחות הבולמים לתהליך
התנגדות לשינוי- בדיקת נכונות לשינוי, לגיטימציה לחשש משינוי, הגדרת ההתנגדות.
פרדיגמות תוקעות- זיהוי תבניות מחשבתיות וכלי עבודה.

12

כוחות מניעים (עפ"י התפיסה האימונית)
זיהוי ובניית סל עוצמות דינמי
מיפוי גורמי הצלחה
שאלות ליצירת תמונה מיטבית
הפיכת תלונה לבקשה

13

הדגמת הליך גישור

14

סיכום

 • סימולציית סיום
 • סיכום תפקידי המגשר
 • סיום קורס - פנינו לאן?
 • סיכום קורס
השאירו פרטים ונשוב אליכם