40 ראיון ב YNET- המעבר מביה"ס לחטיבת ביניים

ראיון ב YNET- המעבר מביה"ס לחטיבת ביניים